Det här är Northflow

Linda Rosén

Linda är civilingenjör med stor erfarenhet inom ledarskap och företagsledning, verksamhetsutveckling, strateginedbrytning och förändringsledning. Linda har 15 års erfarenhet av att i praktiken arbeta med ledarskap och Lean i både privat och offentlig verksamhet. Fritiden är främst fokuserad på familj och vänner. 

Jan Johansson

Civilingenjör från Luleå med inriktning mot industriell ekonomi. Han har haft chefs- och andra nyckelpositioner på Scania, Volvo samt IT-företag. Jan är specialiserad på logistik, produktionsplanering, marknad och försäljning. Före detta elitseriespelare i Plannja basket och även coach på landslagsnivå. På fritiden är det familjen, sport, resor och socialt umgänge som gäller.

Mattias Wennström

Grundare av Northflow. Född och uppvuxen i Luleå. Efter management- och civilingenjörsstudier i USA har Mattias haft högre chefspositioner på Scania och Atlas Copco innan han 2013 valde att starta egen konsultverksamhet. Han har svart bälte i tillverkningsindustri och change management. När han inte arbetar kör han skoter med sonen, jagar, fiskar, surfar eller spelar golf.

Thomas Holmbom

Thomas är en civilingenjör som har jobbat på Northflow sedan 2019. Han har tidigare jobbat bland annat som fabrikschef på Lindbäcks, chef på SSAB One Europé, platschef på Norrmejerier och flertalet chefspositioner på olika avsnitt inom Scania. På fritiden gymmar han med sonen.

Hör gärna av dig för att få våra fullständiga CV:n.

Kontaktformulär

”Jan Johansson på Northflow har hjälp oss att på ett strukturerat sätt ta fram de mest optimala flöden utifrån vår verksamhet inför kommande flytt till nya lokaler. I samband med detta arbete har han även berört framtida möjliga organisatoriska förändringar för att få företaget att växa inför framtida utmaningar. Jan har på engagerat sätt utmanat våra tankar och han kommer vara en värdefull resurs för framtida behov.”

Richard Richardsen
Production Manager, STAMO

”Vi tar återkommande hjälp av Thomas på Northflow när det gäller ledarskap, medarbetarskap och struktur i vårt dagliga arbete. Thomas har hjälpt produktionsorganisationen att förstå sin roll i företagets strategi, samt skapa effektiva forum för information och daglig styrning. Vi är otroligt nöjda med Thomas stöttning inom området och han kommer även fortsättningsvis att vara en värdefull resurs för ledare inom  produktion och varuförsörjning.”

Daniel Wikström
Production Director, Polarbröd

”Mattias Wennström hjälpte oss att halvera ledtiden från order till leverans på våra rivningsrobotar. Det uppnåddes på mindre än ett år genom en total omställning av vårt produktionssystem. Samtidigt ökade vi flexibiliteten och kvaliteten i produktionen avsevärt. Mattias var nyckelspelare i att driva och arbeta i den omställning som vi gjorde. Vi hade inte uppnått resultaten utan honom och jag skulle inte tveka att anlita Mattias igen.”

Martin Krupica
CEO, BROKK AB

”Jan Johansson på Northflow har på ett proffesionellt & trevligt sätt hjälpt oss att hitta en optimal layout för vår verksamhet som flyttar till nya lokaler. Vi kommer att söka fortsatt stöd av Northflow då behov uppstår.” 

Robert Olsson
Produktionschef, Aros Polymerteknik

”Thomas från Northflow har återkommande hjälpt ShoreLink’s organisation, från VD och ner, med allt från ledarskapsutveckling och coachande samtal till långsiktigt hållbar implementering av daglig styrning, strateginedbrytning och fackliga relationer. Vi kommer absolut att anlita Thomas och Northflow igen vid behov, och kan varmt rekommendera andra att göra detsamma.”

Anders Viljeros
Business Unit Manager,
Terminal Operations North, ShoreLink

”Vi på Lindbäcks har under flera års tid anlitat Mattias på Northflow som ledar­skaps­coach och flödes­konsult. Han har över­träffat våra förvänt­ningar i allt han har gjort och samar­betet med vår personal har fungerat klockrent.”

Stefan Lindbäck
VD, Lindbäcks

”Mattias på Northflow har hjälpt oss skapa/förankra den vision om flödesinriktad produktion vi nu arbetar mot. I samband med det uppdraget hjälpte han oss att effektivisera materialhantering och planering/styrning av bland annat vår svetsavdelning. Detta var en kritisk förutsättning för att lyckas med omställningen mot mer flödesinriktad montering. Mattias engagemang och förmåga att få med vår organisation på detta omställningsarbete är imponerande. ”

Per Mårtensson
Produktionschef, AlimakHek

”Mattias Wennström på Northflow har hjälpt fabriken i Stensele att förbättra fabrikslayout och arbetssätt så att leveransförmågan, flexibiliteten och produktiviteten har förbättrats. Mattias förstår snabbt komplexa samband mellan administrativa och fysiska flöden och han har förmågan att effektivisera och få med sig organisationen på förändring.”

Joakim Ragnarsson
Produktionschef, Rottne