small little gifts for your girlfriend free right left gift exchange games bridal party gifts for guys north point toyota service coupons couponzclub recharge surprize gift for boyfriend

DET HÄR HJÄLPER VI ER MED

Det här kan vi hjälpa dig med

Vi vågar påstå att vi kan skapa förbättringar i din organisation. Vi kan hitta effektivare arbetssätt, resursbesparingar, enklare processer samt självklart skapa nöjdare kunder och medarbetare. Vad innebär det rent konkret? Vi jobbar bland annat med:

LEAN production

Övergripande strategier med värderingar och principer enligt LEAN.

Förändringsledning

Genomförande av förändringar från strategi till förankring och genomförande.

Flödesskapande

Layouter och planering för fysiska och administrativa flöden, såväl internt som med era kunder och leverantörer.

Coaching och ledarskap

Verksamhetsstöd och skapande av ledningsstruktur för effektiv styrning och förbättringsarbete. Det innebär bland annat chefsstöd och medarbetarcoachning.

Praktisk problemlösning

Vi höjer er organisations förmåga att lösa problem snabbt och effektivt. Här kombinerar vi teori med praktisk lösning av aktuella problem.

Målstyrning och målnedbrytning

Vi hjälper ert företag med målnedbrytningsprocessen från övergripande nivå till individuella mål för era medarbetare.

Resurskonsulting och interimsuppdrag

Vi är vana vid att hoppa in i projekt och andra tillfälliga arbetsformer för att skapa förbättringar i stora och komplexa organisationer.

Konferensarrangemang

Vi erbjuder även kompletta upplevelser i inspirerande miljöer. Perfekt för en ledningsgrupp eller en personalaktivitet. Vi skräddarsyr innehållet och upplevelsen efter era behov.

Referenser

Northflow

Experts in LEAN, Flow management and consulting